100-999

Ängel nummer 555 – Mening och symbolik

Ängel nummer 555 – Mening och symbolik

Ängelnumret 555 är ofta kopplat till andlig vägledning och skydd. Det ses som ett skyddsnummer som talar om vårt behov av skydd och stabilitet i våra liv.

1-99

Ängel nummer 44 – Mening och symbolik

Ängel nummer 44 – Mening och symbolik

Ängel nummer 44 ses ofta som en representation av gudomlig kärlek och skydd. De fyra änglarna som utgör detta nummer anses också representera de fyra kardinalriktningarna: öst, söder, väster och norr.

100-999

Ängel nummer 606 – Mening och symbolik

Ängel nummer 606 – Mening och symbolik

Ängelnumret 606 representerar andligt överflöd, kreativitet och nya början. Numret är också förknippat med fertilitet och skydd.